קול קורא לפסטיבל יהודי של קבוצת התיאטרון הירושלמי

לפסטיבל יהודי בינלאומי מוזמנים ומוזמנות להגיש הצעות בתחומים שונים.
הפרטים המלאים בתמונה!

tcjvideo@gmail.com

תוקף : 03/07/2021

לפרטים נוספים